Qi gong

Tradycyjna Medycyna Chińska: » Qi gong

Qigong (氣功)
to praca z energią, sztuka posługiwania się Qi. W ujęciu tradycyjnej medycyny chińskiej przychodzimy na świat zaopatrzeni w określoną ilość energii witalnej Qi, którą dziedziczymy po rodzicach. Podczas naszego życia stale uzupełniamy zapasy energii czerpiąc ją z pożywienia i z powietrza. Mówiąc w największym skrócie, Qi daje nam siłę fizyczną, bystrość umysłu, chroni nas przed chorobami. Nasza Qi składa się z dwóch elementów: Yin i Yang. Gdy pozostają one w równowadze, cieszymy się zdrowiem i pogodą ducha. Gdy jednak jakieś niekorzystne czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne zakłócą tę równowagę, możemy mieć kłopoty z koncentracją, czuć się zmęczeni lub chorować.
Tradycyjna medycyna chińska, ale przecież medycyna zachodnia także, zwracają – i słusznie – wielką uwagą na wszelkie działania prewencyjne, na zapobieganie chorobom zanim się one w ogóle pojawią. Qigong jest właśnie takim sposobem dbania o własną energię, który ma na celu zapewnienie trwałej równowagi między Yin i Yang, a co za tym idzie – zdrowia.
Dla osób ćwiczących Taijiquan oraz inne sztuki walki ma także inną wartość. Ułatwia koncentrację i znacznie poprawia jakość ćwiczeń, a w połączeniu z wizualizacją, może nas doprowadzić do znaczących osiągnięć w uprawianej dziedzinie. Dotyczy to zresztą nie tylko sztuk walki, bowiem Qigong pomaga osiągnąć znacznie lepsze rezultaty we wszystkich dziedzinach życia zawodowego oraz intelektualnego. Pomaga rozwinąć talent i nasze wrodzone zdolności pod jednym wszakże warunkiem. Należy ćwiczyć systematycznie, cierpliwie i konsekwentnie.

Qi w naszym ciele
Na początek jednak omówimy, w dużym skrócie, kilka pojęć dotyczących tego tematu z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej, co wydaje nam się konieczne z uwagi na różnice w podejściu do zagadnienia funkcjonowania organizmu ludzkiego pomiędzy Wschodem a Zachodem. Qi odziedziczona po rodzicach, z którą się rodzimy, nosi nazwę Yuan Qi i według medycyny chińskiej tą energią dysponuje już płód w łonie matki. Yuan Qi gromadzi się w naszych nerkach i stamtąd, charakterystycznymi dla siebie meridianami, rozprzestrzenia się w ciele. Dlatego nerki pełnią tak ważną funkcję. Chińscy lekarze przykładają ogromną wagę do prawidłowego funkcjonowania nerek, albowiem od nich zależy sprawne działanie pozostałych narządów wewnętrznych, a co za tym idzie, całego organizmu. O ile Yuan Qi wspomaga i stymuluje funkcjonowanie narządów wewnętrznych, o tyle ona sama również potrzebuje wzmocnienia i odżywienia. Zapasy energii stale uzupełniamy oddychając i spożywając pokarmy. Dzięki temu powstaje energia odżywiająca, Jing Qi, która krąży w naszym organizmie za pośrednictwem kanałów energetycznych oraz naczyń krwionośnych, docierając do wszystkich narządów. Trzecim rodzajem energii jest Wei Qi, która powstaje z energii czerpanej z pożywienia i tworzy nasz mechanizm obronny. Zdaniem chińskich lekarzy rozpościera się ona szczelną warstwą pod naszą skórą i na powierzchni mięśni, stanowiąc zaporę chroniącą nas przed czynnikami patogennymi z zewnątrz.
Energia Qi krąży i przemieszcza się w naszym ciele podążając specjalnymi kanałami - meridianami. Chińska medycyna zajmuje się tym zjawiskiem od ponad 5000 lat i, kierując przepływem Qi, leczy bóle, choroby, znajduje zastosowanie przy znieczulaniu podczas operacji chirurgicznych.

Więcej informacji na temat Qi gong można przeczytać na stronie Akademii Baguazhang www.gongfu.com.pl