Qigong

Qigong (氣功)

To praca z energią, sztuka posługiwania się Qi. W ujęciu tradycyjnej medycyny chińskiej przychodzimy na świat zaopatrzeni w określoną ilość energii witalnej Qi, którą dziedziczymy po rodzicach. Podczas naszego życia stale uzupełniamy zapasy energii czerpiąc ją z pożywienia i z powietrza. Mówiąc w największym skrócie, Qi daje nam siłę fizyczną, bystrość umysłu, chroni nas przed chorobami. Nasza Qi składa się z dwóch elementów: Yin i Yang. Gdy pozostają one w równowadze, cieszymy się zdrowiem i pogodą ducha. Gdy jednak jakieś niekorzystne czynniki zewnętrzne lub wewnętrzne zakłócą tę równowagę, możemy mieć kłopoty z koncentracją, czuć się zmęczeni lub chorować.

Tradycyjna medycyna chińska, ale przecież medycyna zachodnia także, zwracają – i słusznie – wielką uwagą na wszelkie działania prewencyjne, na zapobieganie chorobom zanim się one w ogóle pojawią. Qigong jest właśnie takim sposobem dbania o własną energię, który ma na celu zapewnienie trwałej równowagi między Yin i Yang, a co za tym idzie – zdrowia.

Dla osób ćwiczących Taijiquan oraz inne sztuki walki ma także inną wartość. Ułatwia koncentrację i znacznie poprawia jakość ćwiczeń, a w połączeniu z wizualizacją, może nas doprowadzić do znaczących osiągnięć w uprawianej dziedzinie. Dotyczy to zresztą nie tylko sztuk walki, bowiem Qigong pomaga osiągnąć znacznie lepsze rezultaty we wszystkich dziedzinach życia zawodowego oraz intelektualnego. Pomaga rozwinąć talent i nasze wrodzone zdolności pod jednym wszakże warunkiem. Należy ćwiczyć systematycznie, cierpliwie i konsekwentnie.

Qi w naszym ciele

Na początek jednak omówimy, w dużym skrócie, kilka pojęć dotyczących tego tematu z zakresu tradycyjnej medycyny chińskiej, co wydaje nam się konieczne z uwagi na różnice w podejściu do zagadnienia funkcjonowania organizmu ludzkiego pomiędzy Wschodem a Zachodem. Qi odziedziczona po rodzicach, z którą się rodzimy, nosi nazwę Yuan Qi i według medycyny chińskiej tą energią dysponuje już płód w łonie matki. Yuan Qi gromadzi się w naszych nerkach i stamtąd, charakterystycznymi dla siebie meridianami, rozprzestrzenia się w ciele. Dlatego nerki pełnią tak ważną funkcję. Chińscy lekarze przykładają ogromną wagę do prawidłowego funkcjonowania nerek, albowiem od nich zależy sprawne działanie pozostałych narządów wewnętrznych, a co za tym idzie, całego organizmu. O ile Yuan Qi wspomaga i stymuluje funkcjonowanie narządów wewnętrznych, o tyle ona sama również potrzebuje wzmocnienia i odżywienia. Zapasy energii stale uzupełniamy oddychając i spożywając pokarmy. Dzięki temu powstaje energia odżywiająca, Jing Qi, która krąży w naszym organizmie za pośrednictwem kanałów energetycznych oraz naczyń krwionośnych, docierając do wszystkich narządów. Trzecim rodzajem energii jest Wei Qi, która powstaje z energii czerpanej z pożywienia i tworzy nasz mechanizm obronny. Zdaniem chińskich lekarzy rozpościera się ona szczelną warstwą pod naszą skórą i na powierzchni mięśni, stanowiąc zaporę chroniącą nas przed czynnikami patogennymi z zewnątrz.

Energia Qi krąży i przemieszcza się w naszym ciele podążając specjalnymi kanałami – meridianami. Chińska medycyna zajmuje się tym zjawiskiem od ponad 5000 lat i, kierując przepływem Qi, leczy bóle, choroby, znajduje zastosowanie przy znieczulaniu podczas operacji chirurgicznych.

Rytm dobowy i roczny:

Energia krąży w naszym ciele bezustannie i w ciągu doby „przypływa” wielokrotnie w kanałach energetycznych zasilając narządy wewnętrzne. Dzieje się to w zgodzie z zegarem energetycznym, według którego w określonych godzinach kolejne meridiany stają się szczególnie aktywne.

Rytm dobowy
Okresy wzmożonej aktywności poszczególnych meridianów

Więcej informacji na temat: Qigong

Qigong, Medytacja | Wrocław
Regularne spotkania Qigong, medytacje | Wrocław