Masaż Sportowy

Masaż sportowy – jest to intensywny masaż zmniejszający zmęczenie organizmu wynikłe na skutek aktywności fizycznej.

Masaż występuje w kilku formach zależnych od czasu zabiegu w stosunku do aktywności sportowej, wyróżniamy:

Przedwysiłkowy – mający na celu przygotowanie organizmu do wysiłku sportowego – np. skracając rozgrzewkę itp.

Międzywysiłkowy – masaż wykonywany w przerwach między wysiłkami (miedzy startami na zawodach sportowych), jego celem jest potrzymanie wysokiej aktywności organizmu w trakcie zawodów.

Powysiłkowy – mający na celu skrócenie czasu regeneracji organizmu po intensywny i długotrwałym wysiłku.

Uzupełniający – wspomagający trening sportowy (np.: wspomagający trening masy mięśniowej).